Annual programs

Årsprogram 2020-2021 (Dansk)

Vi gør opmærksom på at alle vores møder i resten af 2020 desværre er aflyst på grund af Corona (COVID-19) situationen. Fra lørdag, d. 9. januar forsøger vi os med demonstration med video og feedback med email.


Kære Ikebana venner
Så nærmer tiden sig, hvor vi starter vores nye Ikebana sæson 2020-2021. Vi glæder os til at se jer igen og håber, at I finder programmet spændende og inspirerende. Der vil til hvert møde være en demonstration, der har til formål at skabe inspiration og læring. Herefter udfører medlemmerne deres eget arrangement, der vil blive gennemgået i fællesskab i en positiv ånd.
Hvis ikke andet er anført holdes Ikebana møderne kl. 13.00-15.30. Fra denne sæson holder vi møderne på Tokai University European Center (Tokai Centret), Vedbæk Strandvej 476, 2950 Vedbæk.
Tokai Centrets hjemmeside
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre programmet hvis nødvendigt.

2020
Lørdag, d. 5. september
Emne: Arrangement med ”elektrikerrør”
Demonstration v/Inger Tribler
Medlemmerne medbringer saks og et par blomster.

Lørdag, d. 3. oktober (aflyst)
Emne: Masse og linjer
Sogetsu Textbook, blå, s. 36-39
Demonstration v/Vivi Woetmann
Container efter eget valg.

Lørdag, d. 7. november (aflyst)
Emne: Basic arrangement, tre variationer
Demonstration v/Birgitte Hinnerskov
Sogetsu Textbook, gul, s. 6-9 (Basic Upright Style, Moribana), s. 14-15 (Basic Upright Style, Nageire), s. 22-25 (Basic Slanting Style, Moribana)
Medlemmerne vælger et af arrangementerne og medbringer flad container til Moribana, høj container til Nageire.

Lørdag, d. 5. december (aflyst)
Emne: Julefrokost
Demonstration v/Inger Tribler
Medlemmerne laver i fællesskab borddekorationer af materialer, som foreningen sørger for.
Bemærk venligst at vi mødes kl. 12. Medlemmerne betaler 225 kr. for julefrokosten samt medbringer en lille gave til lotteriet.

2021
Lørdag, d. 9. januar – pr. email
Emne: Arrangement med grene, rødder eller bark
Sogetsu Textbook, nr. 5, s. 70-73
Demonstration v/Bente Baierby
Container efter eget valg.

Lørdag, d. 6. februar – pr. email
Emne: Tegning og arrangement
Sogetsu Textbook, blå, s. 56-57
Demonstration v/Vivi Woetmann
Medlemmerne tegner deres eget arrangement.
Container efter eget valg.

Lørdag, d. 6. marts – pr. email
Emne: Arrangement med 2 eller flere containere
Sogetsu Textbook, blå s. 14-17
Demonstration v/Aliza Stern
Blomster og container efter eget valg.

Bemærk venligst: Der er ikke møde i april

Lørdag, d. 1. maj (aflyst)
Emne: Generalforsamling og Sommerafslutning.

Generalforsamling: beslutninger træffes pr. e-mail

In friendship through flowers,
Ikebana – Bestyrelsen