Annual programs News

ÅRSPROGRAM 2023-2024

ÅRSPROGRAM 2023-2024
Download program (PDF)

Kære Ikebana venner
Så nærmer tiden sig igen, hvor vi starter vores nye Ikebana sæson 2022-2023. Vi glæder os til at se jer igen og håber at I finder programmet spændende og inspirerende. Der vil til hvert møde være en demonstration, der har til formål at skabe inspiration og læring. Herefter udfører medlemmerne deres eget arrangement, der bliver evalueret af læreren i en positiv ånd.
En reminder med information udsendes inden hvert møde.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til at ændre i programmet.
Hvis ikke andet er anført holdes Ikebana-møderne kl. 13.00-15.30. Vi holder møderne på Tokai University European Center (Tokai Centret), Vedbæk Strandvej 476, 2950 Vedbæk.

2023

2. SEPTEMBER
Workshop kl. 10.00 til 16.00 ved Lisbeth Lerum fra Norge. Lisbeth Lerum har studeret ikebana i 35 år og undervist i kunstformen i 25 år. Hun har en af de højeste grader (1st grade Somu) fra Sogetsu skolen.
Download program for workshoppen her

7. OKTOBER
Emne: Arrangement i kurve: ’Hanakago’
Demonstration ved Aliza Stern
Medlemmerne medbringer selv en kurv og blomster.
Klubben har nogle få kurve, der udlånes på dagen.
Kago = en (bambus) kurv
Hana = blomster
Hanakago = en kurv med blomster
Ikebana kurven kom til Japan fra Kina i det 14. – 15. årh. Den blev først og fremmest taget i brug ved teceremonier. Kurven blev brugt i templerne og i tokonomaen, som fandtes i alle japanske hjem.

4. NOVEMBER
Emne: Historien og filosofien bag Andersen Bakery
Foredrag ved konsulent Peder Vagner Holm, Andersen Institute of Bread & Life
Medlemmerne medbringer blomster og containere til et H. C. Andersen inspireret arrangement

2. DECEMBER
Julefrokost
Demonstration ved Inger Tribler
Yderligere informationer følger

2024

6. JANUAR
Emne: Crepepapirblomster
Demonstration ved Irene Holm
Yderligere informationer følger

3. FEBRUAR
Emne: Arrangement, der udtrykker modsætninger
Demonstration ved Solveig Schmidt Rasmussen
Medlemmerne medbringer to containere og blomster efter eget valg.
Et eksempel på modsætninger: krig –fred, sort –hvid, rette linjer –buede linjer, tørret –frisk, stort – småt.

2. MARTS
Emne: Moribana, Upright Style, Variation no. 1
Demonstration ved Birgitte Hinnerskov
Sogetsu Textbook Bog 1, Lektion 11, side 38-39.
Med fokus på pigernes dag og forår foreslås f.eks. farverne pink og gult, gerne piget og feminint.
Container: Lav Suiban

6. APRIL
Emne: Te-ceremonien og chabana (teceremoni blomsterarrangement) ved Ayako Onodera Vig.
Container efter eget valg. Modsat ikebana er der ikke regler for hvordan blomsterne står i containeren. Blomsterne sættes i vasen som en lille dansk buket. Det skal være årstidens blomster fra naturen i et ulige antal, gerne i knop og uden duft og torne.

4. MAJ
Generalforsamling og sommerafslutning.
Yderligere informationer følger sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.