Activities 2015-2016

Ikebana meetings take place every 2nd Saturday each month at 13.00-15.30 Every meeting will contain a demonstration whose purpose is to stimulate inspiration and learning. Thereafter, members will work on their own arrangements, which will be reviewed together. NOTE! The Committee reserves the right to change the scheduled program in case of withdrawals and illness.…

Aktiviteter 2015-2016

Ikabana møderne foregår hver 2. lørdag hver måned fra 13.00-15.30 Der vil til hvert møde blive afholdt en demonstration der har til formål at skabe inspiration og læring. Herefter udfører medlemmer deres eget arrangement der vil blive gennemgået i fællesskab. OBS! Bestyrelsen forbeholder sig retten til at forandre årsprogrammet ved afbud og sygdom. I anledning…

Activities 2014-2015

Ikebana meetings are held 2nd Saturday every month 13:00 to 15:30.  Following an inspiring demonstration, members will execute their own arrangements to be exhibited together. If a member wishes an evaluation of their arrangement, a fully qualified teacher will be available to assist. Note: The Committee may change the program in case of declared absence…