Annual programs

Årsprogram 2019-2020 (Dansk)

Kære Ikebana venner
Så nærmer tiden sig, hvor vi starter vores nye Ikebana sæson 2019-2020. Vi glæder os til at se jer igen og håber, at I finder programmet spændende og inspirerende.
Der vil til hvert møde være en demonstration, der har til formål at skabe inspiration og læring.
Herefter udfører medlemmerne deres eget arrangement, der vil blive gennemgået i fællesskab, såfremt de enkelte medlemmer ønsker det.
Hvis ikke andet er anført holdes Ikebana møderne den første lørdag i måneden kl. 13.00-15.30.
Vi holder møderne i Margrethegården (Hellerup Kirkes sognegård), Margrethevej 7B, 2900 Hellerup
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i årsprogrammet.

2019

Lørdag d. 7. september
Emne: Freestyle arrangement
Demonstration v/ Aliza Stern
Container efter eget valg i mellemstørrelse
Klubben donerer blomster, så alle får samme slags blomster at arbejde med.

Lørdag d. 5. oktober
Emne: Kun blade (ingen blomster)
Blå Sogetsu textbook, s. 63-65
Demonstration v/ Inger Tribler
Container efter eget valg.

Lørdag d. 2. november
Emne: Fokus på vand
Blå Sogetsu textbook, s. 86-87
Demonstration v/ Vivi Woetmann
Container efter eget valg.

Lørdag d. 14. december
Emne: Julefrokost
Demonstration v/ Birgitte Hinnerskov
Hvert bord laver selv borddekorationen af blomster og andet materiale, der doneres af klubben.
Pris: 250 kr. Bemærk at mødet starter kl. 12.

2020

Lørdag d. 4. januar
Emne: Nytårsarrangement med fyrretræsgrene og Mizuhiki (fine traditionelle snore til gavebrug)
Sogetsu textbook 5, s. 60-61
Demonstration v/ Bente Baierby
Container efter eget valg.

Lørdag d. 1. februar
Emne: Dekoration af æg
Demonstration v/ Lis Madsen
Klubben donerer æg af styropor.

Lørdag d. 7. marts
Emne: Freestyle arrangement
Demonstration v/ Setsuko Bergholdt
Blomster og container efter eget valg.

Lørdag d. 18. april (Aflyst)
Emne: Generalforsamling og sommerafslutning
Bemærk at vi holder generalforsamlingen i forbindelse med vores møde i Margrethegården.
Demonstration v/ Inger Tribler
Program sendes ud senere.

In friendship through flowers,
Ikebana – Bestyrelsen