Activities 2017-2018

Ikebana meetings take place every 2nd Saturday each month at 13.00-15.30 Every meeting (except February’s meeting ) will contain a demonstration whose purpose is to stimulate inspiration and learning. Thereafter, members will work on their own arrangements, which will be reviewed together. NOTE! The Committee reserves the right to change the scheduled program in case…

Aktiviteter 2017-2018

Ikebana møderne foregår(næsten) hver gang d. 2. lørdag i måneden fra 13.00-15.30 Der vil til hvert møde (undtagen februar mødet) blive foretaget en demonstration, der har til formål at skabe inspiration og læring. Herefter udfører medlemmerne deres eget arrangement, der vil blive gennemgået i fællesskab, såfremt de enkelte medlemmer ønsker det. OBS! Bestyrelsen forbeholder sig…