Activities 2014-2015

Ikebana meetings are held 2nd Saturday every month 13:00 to 15:30. 

Following an inspiring demonstration, members will execute their own arrangements to be exhibited together.

If a member wishes an evaluation of their arrangement, a fully qualified teacher will be available to assist.

Note: The Committee may change the program in case of declared absence or illness.


September 13. – Saturday
Mass and line.
Own choice of container.
Seasonal flowers and branches of your choice.
Arrangement appears in in Sogetsu instruction book 3, pages 38-39.
Demonstration by President Ms. Setsuko Bergholdt.


October  11. – Saturday
Ms Inger Tribler has participated in the Ikebana International European Yearly Meeting in Berlin, including instruction by Ms. Akane Teshigahara. Ms. Tribler will talk about the meeting and demonstrate her interpretations of Ms. Teshigahara’s teaching.

Free style.
Container, seasonal flowers and branches of your choice.


November 08. – Saturday
Free  style.
Bring an interesting or unusual container.
Seasonal flowers and branches of your choice.
Demonstration by Ms. Irene Schmidt.


December 06. – Saturday
Christmas Lunch. NOTE: 12:00 am.

Demonstration by President Ms. Setsuko Bergholdt.
Subject: New Christmas present packaging?
“What can Furoshiki, a square cloth, be used for?”
Again this year there will be a a Christmas lottery with exciting surprises.

Price: 250 DKK.


2015


January 10. – Saturday
Arrangement in low container, classic basic Sogetsu.
Seasonal branches, preferably “mazu”.  Flowers of your choice.
Ms. Aliza Stern will demonstrate, inspired by a recent vacation in Japan.                           


February 14. – Saturday
Japanese culture.
Sumi-e, Japanese painting on paper using brush and tusch.
Introduction with President Ms. Setsuko Bergholdt.


March 14. – Saturday
Easter eggs made with Japanese paper. Instruction by Ms. Lis Madsen.
Cranes made with Japanese paper. Instruction, by Ms. Aliza Stern.
Materials will be provided, and extra paper can be purchased. 


April 28. – Tuesday
Annual General Meeting. 12:00 am.
Tokai University European Center.

Lunch at 13:00

Price: 200 DKK.

Please consider the following: Summer excursion in June? Where to?
Minimum of 20 participants required, if shared transport is to be arranged.


May 09. – Saturday
A small Spring/Summer flower party, with SOFI catering.
Demonstration of Ikebono School.
Bring your choice of container along with seasonal flowers and branches. Demonstration by Ms. Hanana Fathi Roswall.

Aktiviteter 2014-2015

Vores Ikebana-møder er den 2. Lørdag i hver måned fra kl. 13.00 – 15.30

Efter en inspirerende demonstration, udfører medlemmerne et eget arrangement der fremvises i fællesskab.

Ønsker et medlem en gennemgang af eget arrangement, vil underviser og uddannet lærer være behjælpelig med denne opgave.

Obs! Bestyrelsen forbeholder sig retten til at forandre årsprogramment ved afbud og sygdom.


September 13. – Lørdag
Masse og linje.

Container efter eget valg.
Årstidens blomster og grene efter eget valg.
Arrangementet vises i Sogetsu bog 3, side 38-39.
Demonstration af Præsident Fr. Setsuko Bergholdt.


Oktober 11. – Lørdag
Fr. Inger Tribler har deltaget i Ikebana International Europæiske Årsmøde i Berlin, med undervisning af Sogetsu Headmaster Mrs. Akane Teshigahara. Fr. Tribler vil fortælle om årsmødet og vil vise sine fortolkninger af Mrs. Teshigaharas undervisning.

Free Style.
Container, årstidens blomster og grene efter eget valg.


November 08. – Lørdag
Free Style.

Medbring gerne en spændende og usædvanlig container.
Årstidens blomster og grene efter eget valg.
Demonstration ved Fr. Irene Schmidt.


December 06. – Lørdag
Julefrokost. OBS!  Kl.12.00.

Demonstration ved Præsident Fr. Setsuko Bergholdt.
Emne: Ny julegave indpakning?
”Hvad kan en Furoshiki, et firkantet stykke klæde, bruges til?”
Igen i år vil der være julelotteri med spændende gevinster.

Pris: 250 kr.


2015


Januar 10. – Lørdag
Arrangement i lav container, klassisk basis Sogetsu.
Årstidens grene, gerne af fyr. Blomster efter eget valg.
Fr. Aliza Stern demonstrerer med inspiration fra ferie i Japan.


Februar 14. – Lørdag
Japansk kultur.
Sumi-e, japansk maleri på papir med brug af pensel og tuch.
Obs! Container til bytning og salg.

Introduktion ved Præsident Fr. Setsuko Bergholdt.


Marts 14. – Lørdag      
Påskeæg lavet med japansk papir, undervisning af Fr. Lis Madsen.
Traner lavet med japansk papir, undervisning af Fr. Aliza Stern.
Materialer vil blive uddelt, ekstra papir kan købes.


April 28. – Tirsdag
Generalforsamling. Kl. 12.00. Tokai University European Center.

Frokost kl. 13.00

Betaling 200 kr.

Vi beder dig tage stilling til følgende: Sommerudflugt i juni ?  Hvorhen?

Antal tilmeldinger skal være på 20 personer, hvis fælles transport er ønskelig.


Maj 9. – Lørdag
En lille forår og sommer blomsterfest med SOFI catering.
Demonstration af Ikenobo skolen.
Medbring eget valg af container og årstidens blomster og grene.
Demonstration ved Fr. Hanana Fathi Roswall.